Extra informatie

- Wanneer je denken nog meer wilt weten -


Grondlegger PSYCH-K®

Rob Williams is de grondlegger van PSYCH-K®. Hij heeft in 1988 het eerste PSYCH-K® proces ontvangen. Hij noemt PSYCH-K® een spiritueel proces met fysieke en psychologische voordelen. In dit boek the missing piece/peace in your life verteld hij over PSYCH-K®

Bruce Lipton is celbioloog en de auteur van het boek: De biologie van de overtuiging.
In dit boek laat hij zien hoe belangrijk het is om ondersteunende gedachten over jezelf, de ander en de wereld te hebben. Dit heeft invloed tot op DNA-niveau. Om deze reden gebruikt Bruce Lipton zelf de methode PSYCH-K® voor zijn eigen veranderingsproces.


Oersterk Podcast over PSYCH-K®

Richard de Leth met drs. Paula van der Werff PSYCH-K® instructeurBruce Lipton - How we are programmed at birth


Niveaus van bewustzijn

Hoger bewustzijn, Bewustzijn, Onderbewustzijn

Binnen PSYCH-K® werken we met het hoger bewustzijn, bewustzijn en onderbewustzijn en de capaciteit van beide hersenhelften. Voor een verandering die werkt tot op celniveau is het nodig dat alle niveaus van je bewustzijn in overeenstemming zijn. Het bewustzijn weet vaak wel wat het wil en heeft de hulp van het onderbewustzijn nodig om zijn doelen te bereiken. Zonder de ondersteuning van het onderbewustzijn kan het leven voelen als een doorlopend gevecht, dat je regelmatig verliest. 

Wat we willen is een leven in flow leven. Een leven waarin het bewustzijn en onderbewustzijn op 1 lijn zitten met elkaar.

-Leven in flow -


Hoger bewustzijn

Bovenaan staat je Hoger Bewustzijn – onze spirituele kern. Daar zit het weten dat logica overstijgt. In je Hoger Bewustzijn tref je je bestemming en levensdoel. Het is datgene wat ons met elkaar en met alles om ons heen verbindt. Sommige mensen duiden dit aan met God, Allah, Hoger Zelf, intuïtie, je bron, of de principes van de natuur. 

Dit weten ziet het grotere geheel van ons leven, als een kompas die jou richting geeft en spiritueel gids. Het is hetgeen dat alles met elkaar en alles om ons heen verbindt. Het zorgt voor levensdoelen die veilig en passend zijn in ons leven en in onze levensbestemming.

 • Oneindige verwerkingscapaciteit

Bewustzijn

In het midden hebben we ons dagelijkse bewustzijn. Het is dat deel van ons weten waarmee we beslissingen nemen in het nu, nieuwe dingen gaan onderzoeken en waarmee we de weekendboodschappenlijstjes samenstellen. Ook de voornemens voor het nieuwe jaar worden hier gemaakt, die dan wel eens rond 10 januari alweer een beetje zijn weggezakt… Het is een zeer wendbaar, snel en flexibel bewustzijn.

Dit is ons dagelijks bewustzijn. Hierin zit onze eigen wil, hoe we beslissingen nemen, doelen stellen en resultaten beoordelen. Het bewustzijn denkt abstract en is tijdgebonden (heden, verleden en toekomst). Het is wendbaar, snel en flexibel.

 • 5% aansturing en invloed
 • Beperkte verwerkingscapaciteit
 • Korte termijngeheugen is circa  20 sec
 • Kan 1 tot 3 gebeurtenissen tegelijkertijd aan
 • Gemiddeld 40 bits informatie per seconde

Onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is een enorme macht en kracht in ons leven. Het onderbewustzijn heeft een miljoen keer krachtige processor dan ons bewustzijn. Het is dat wat onze voeding verteert, wat ons hart doet kloppen, waarmee we zonder nadenken kunnen autorijden, schaatsen en teksten typen (gesteld dat we dat ooit zo geleerd hebben dat we het hebben geautomatiseerd). Het helpt ons met overleven.

In het onderbewustzijn liggen alle overtuigingen en kernwaarden opgeslagen die we werkelijk, diep van binnen, voelen en geloven. Ook zitten hier onze patronen en gewoonten. Het denkt tijdloos en in het nu. Het stuurt onze lichaamsprocessen automatisch aan.

 • 95% aansturing en invloed
 • Uitgebreide verwerkingscapaciteit
 • Lange termijngeheugen is groot (eerdere ervaringen, houdingen, waarden, overtuigingen)
 • Duizenden gebeurtenissen tegelijkertijd
 • Gemiddeld 40.000.000 bits informatie per seconde

De kracht van het onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is een energiecentrale die zijn weerga niet kent. Het is het totaal van onze levenservaring, vastgelegd in automatismen en overtuigingen. Tot ongeveer je zesde of zevende levensjaar staat het onderbewustzijn wijd open om alle kennis, informatie, methodes en gebaren op te zuigen. Dit maakt dat een kind de “erfenis” van de omgeving gaat dragen. Dat kan van alles zijn: een trauma of de zorgzaamheid van een ouder, de klaaghouding of de taal van een oudere zus of de scherpe opmerkzaamheid van een grootouder. Na het zevende levensjaar is het onderbewustzijn minder flexibel of wendbaar maar nog wel ontzettend krachtig en snel. Behalve bij traumatische ervaringen zal het zonder opdracht van het bewustzijn niet snel uit zichzelf veranderen.

Het is te vergelijken met een olifant. Zijn enorme kracht kan in je voordeel zijn en kan ook steevast de andere kant op willen. En hou ’m dan maar eens tegen!

Het onderbewustzijn is de baas 95% van de tijd!

Het blijkt dat in ongeveer 95 procent van de tijd onze olifant de baas is over wat we doen en nalaten. Dat wil zeggen dat we slechts vijf procent van onze tijd vanuit ons bewustzijn functioneren. Dit verklaart waarom die goede voornemens nogal eens een teleurstelling worden. Als je bewustzijn een goed voornemen formuleert en je olifant weet van niets, dan gaat hij bijvoorbeeld niet zomaar door weer en wind naar de sportschool. De olifant volgt het oude programma totdat je hem opdracht geeft om te veranderen op een wijze die de olifant begrijpt.


Conclusie

Voor een verandering die werkt tot op celniveau is het nodig dat alle niveaus van je bewustzijn in overeenstemming zijn. Het bewustzijn weet vaak wel wat het wil en heeft de hulp van het onderbewustzijn nodig om zijn doelen te bereiken. Zonder de ondersteuning van het onderbewustzijn kan het leven voelen als een doorlopend gevecht, dat je regelmatig verliest. Wat we willen is een leven in flow leven. Een leven waarin het bewustzijn en onderbewustzijn op 1 lijn zitten met elkaar. In mijn leven geeft het Hoger Bewustzijn richting aan mijn leven, mijn hogere bestemming. Met mijn bewustzijn geef ik hier richting aan. Als het goed is, is mijn onderbewustzijn een grote uitvoerende kracht die mij helpt te komen waar ik wil zijn. Als dit niet gebeurt, is het tijd voor een Balans.Hersen-dominantie theorie

Linker en rechter hersenhelft

In PSYCH-K® maken we gebruik van de hersendominantie theorie. De resultaten van hersendominantie onderzoek wijzen erop dat elke hersenhelft gespecialiseerd is in de aansturing van verschillende functies, de verwerking van verschillende soorten informatie en soorten problemen. Het corpus collosum (de bundel van zenuwen die de hersenhelften scheidt) fungeert als een brug of als een blokkade voor de verwerking van informatie.

We worden geboren met het vermogen om beide hersenhelften in gelijke mate te gebruiken. Door onder invloed van onze opvoeding, de school en onze eigen ervaringen hebben we de neiging om 1 hersenhelft meer te waarderen dan de andere.


Verschillen tussen
Linker- en Rechterhersenhelft

LINKER HERSENHELFT

 • Rationeel

 • Logisch redenerend

 • Analyserend

 • Individu
 • Oriëntatie op het ik
 • Verleden, heden, toekomst

 • Denken in taal
 • Exact

RECHTERHERSENHELFT

 • Emotioneel 
 • Intuïtief en associërend
 • Het geheel overziend
 • Relatiegericht 
 • Oriëntatie op het wij
 • Altijd in het nu
 • Denken in beelden
 • Creatief

Hele-brein-staat

Het doel van PSYCH-K® Balansen is om een hele-brein-staat te bereiken. In een hele-brein-staat heb je toegang tot zowel de linker- als de rechterhersenhelft. Wat betekent dat je je reactie op een prikkel beter zelf kan kiezen, omdat je de denkende delen van je hersenen weer kan gebruiken, zoals de prefrontale cortex. Als er een blokkade is dan wordt er een automatische reactie vanuit het onderbewuste gegenereerd, vaak gebaseerd op vechten, vluchten of bevriezen. Dit zijn de delen, zoals de amygdala, die reageren vanuit bijvoorbeeld angst.


Balans tussen linker- en de rechterhersenhelft

Balans tussen de linker- en de rechterhersenhelft creëert de hele-brein-staat. Met het doen van een PSYCH-K® Balans zorg je ervoor dat zowel de linker- als de rechterhersenhelft wordt geactiveerd. Een patroon die je ook ziet bij geoefende yogi's. Dit zorgt ervoor dat er niet reactief wordt gereageerd vanuit oude patronen, maar dat nieuwe oplossingen mogelijk worden. Er wordt een hele-brein-staat gecreëerd.


Bruce Lipton

"It takes 15 minutes" The PSYCH-K® MethodSommige informatie op deze pagina is afkomstig van Paula van der Werff Instructeur van PSYCH-K®