PSYCH-K®

- Verander je overtuiging, verander je leven -


Wat is PSYCH-K®

PSYCH-K is een gemakkelijke en eenvoudige methode om belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen op het onderbewuste niveau. 

  - Je kan met deze methode stress tot op celniveau uit je lichaam verwijderen -


Spiertesten

In PSYCH-K® maken we gebruik van spiertesten om te kunnen communiceren met het onderbewuste op een zo duidelijke en eenduidige manier als mogelijk. We testen op de aanwezigheid van stress of een overtuiging waar of onwaar is voor de bewuste en de onderbewuste geest van een persoon en een eenvoudige ja/nee communicatie. 


Hoe werkt PSYCH-K®

Bij PSYCH-K® hoef je niet diep in het verleden te graven over hoe het komt dat je bv. de overtuiging had dat je niet goed genoeg zou zijn. Wat nodig is, is dat je besluit dat je dit wilt veranderen in dat je wel goed genoeg bent.

Ik luister naar wat jouw situatie is en welk onderwerp/thema je wilt inbrengen. We kijken naar welke overtuigingen jou op dit moment belemmeren. Deze belemmerende overtuigingen gaan we dan vervangen naar doelovertuigingen die jou ondersteunen. 

Wanneer je een doelovertuiging hebt gemaakt testen we d.m.v. spiertesten om te weten of de doelovertuiging al wel of niet waar is voor jouw onderbewuste.

Als facilitator begeleid ik jou met het doen van een Balans (PSYCH-K® oefening) waarmee je de nieuwe doelovertuiging in je onderbewuste gaat opslaan. Om te weten of de nieuwe doelovertuiging is opgeslagen in het onderbewuste spiertesten we na afloop nogmaals de nieuwe doelovertuiging en dan is het tijd om dit te Vieren!

Een sessie eindigt altijd in het benoemen van een of meer (kleine) actiestappen, om zo doelgericht verandering in het dagelijkse leven te creëren.Was je bijvoorbeeld zenuwachtig voor de tandarts? Na een Balans zijn de zenuwen verdwenen en kun je ontspannen naar de tandarts. Zo heb ik een keer iemand in mijn praktijk gehad waarmee ik in de eerste sessie gewerkt heb met haar zenuwen voor de tandarts. Bij onze volgende ontmoeting vroeg ik haar hoe het ging? Diezelfde week had ze een afspraak staan en was ze ontspannen naar de tandarts toe gegaan. 


Transformatie op het onderbewuste niveau

Een Balans is snel en eenvoudig, kan 5 – 15 minuten duren

We gaan niet graven in het verleden maar kijken naar wat wil je wel

Jouw nieuwe doelovertuiging + actiestappen = verandering

De verandering die je maakt is zeer krachtig, blijvend en werkt door op onderbewust niveau.